Bureau Bronckhorst

Hoe integer zijn de integriteitsonderzoeken

De omstreden kwaliteit van integriteitsonderzoek dat topambtenaren en bestuurders hun baan kost is de titel van het onderzoek dat hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries aan de Radboud Universiteit van Nijmegen deed. Hij komt tot de conclusie dat driekwart van de 47 door hem onderzochte integriteitsonderzoeken onterecht tot de conclusie komt dat de betreffende bestuurder niet integer gehandeld zou hebben. De Vries begon aan zijn onderzoek omdat een aantal betrokken bestuurders de kwaliteit van zulk onderzoek bij de rechter aanvocht. 

Ook Herman Stapelbroek uit Vierakker moest na een integriteitsonderzoek opstappen. Stapelbroek werkte als commissielid voor de lokale politieke partij Gemeentebelangen Bronckhorst. Een commissielid is geen raadslid, maar staat de fractie bij, waar nodig. Stapelbroek dacht zelf een integriteitsschending op het spoor te zijn, maar in het integriteitsonderzoek dat uiteindelijk naar hem wordt verricht komt de onderzoeker tot de conclusie dat het commissielid Stapelbroek zijn ambt niet naar eer en geweten zijn ambt heeft uitgevoerd. Stapelbroek laat het er echter niet bij zitten en probeert via de rechter zijn naam gezuiverd te krijgen.

Luister naar Reporter Radio, een uitzending van Joost Wilgenhof